Brillman Optik sedan 1959

Att man går till optikern för att prova ut nya glasögon eller linser är ju ingen nytt – det är precis det man tänker att en optiker jobbar med. Att vi numera även erbjuder ögonhälsoundersökning innebär att vi gör utökade undersökningar där vi kan upptäcka flera vanliga ögonsjukdomar. Det gör vi med hjälp av instrument som tryckmätare, ögonbottenkamera, biomikroskop och synfältsmätare. Med andra ord, en synundersökning som ger mycket mer än bara bästa möjliga synkorrektion.

Fotografering av ögonbotten

Sedan hösten 2019, när vi köpte vår fina ögonbottenkamera från Essilor, har vi låtit ögonhälsoundersökning ingå i alla synundersökningar på personer över 20 år. En av anledningarna till detta är att ögonsjukvården är så belastad. På det här sättet kan vi bidra till att ögonläkarna hinner ägna mer tid åt sådant de inte kan delegera.

 

  

Så här går en ögonhälsoundersökning till

Till att börja med tar vi upp anamnes, dvs patienthistorik. Vad är orsaken till besöket? Hur fungerar dina nuvarande glasögon? Har du några ärftliga ögonsjukdomar i släkten, eventuella mediciner eller andra sjukdomar?

Efter det gör vi en mätning i en autorefraktor som ger en ungefärlig uppfattning om vilka styrkor vi kan förvänta oss eller i alla fall utgår från. Det här instrumentet gör också en tryckmätning med luftpuff. Ögontrycket är en del i bedömningen av eventuell glaukom (grön starr).

Vid själva synundersökningen mäter vi synskärpa utan korrektion och med dina nuvarande glas. Vi gör s.k preliminära tester där man kan upptäcka tex samsynsproblem. Därefter provar vi ut bästa möjliga glas och sätter det i en provbåge så du får känna att det fungerar.

När vi tittar på dina ögon i biomikroskop kan vi upptäcka grumlingar i ögats lins som kan vara katarakt (grå starr).

Därefter gör vi ögonbottenfotografering. Vid fotografering av ögonbotten kan vi upptäcka tidiga åldersförändringar i gula fläcken (AMD). Där kan vi också se förändringar orsakade av diabetes eller blödningar pga högt blodtryck, blodproppar och andra tillstånd i näthinnan.

Vi analyserar bilderna i ett screeningprogram som heter RetinaLyze vilket bygger på AI. I de fall programvaran indikerar på onormala förändringar skickas bilderna till ögonläkare för manuell bedömning.

Vid behov gör vi även en synfältsmätning för att se om du har något bortfall i synfältet som verkar onormalt.

  

Vanliga ögonsjukdomar

Den i särklass vanligaste ögonsjukdomen, eller ålderförändringen om man så vill, är katarakt dvs grå starr. Grå starr kommer vanligtvis pga åldrande, exponering av UV-ljus och ibland efter ett trauma tex ett slag mot ögat.

Grön starr eller glaukom innebär att trycket inne i ögat har orsakat skador på synnerven och ibland påverkas då både synskärpan och synfältet.

Diabetesretinopati är förändringar på näthinnan som kommer som en följd av diabetes, både typ 1 och 2 (åldersdiabetes).

AMD eller makuladegeneration kallas i folkmun för ”gula fläcken”. Gula fläcken är i själva verket den punkt i näthinnan där man har den bästa synskärpan, där färgreceptorerna sitter allra tätast. I de fall där man hittar förändringar i gula fläcken är synskärpan ofta påverkad.

   

RetinaLyze bygger på artificell intelligens

Vi har ett smart verktyg för att analysera våra ögonbottenbilder, eller screena som vi säger. RetinaLyze är en programvara som finns online och som gör en analys på ett effektivt sätt  genom att jämföra varje bild med tusentals referensbilder. På så sätt hittar programmet snabbt om något avviker och ger oss en indikation om det. Då granskar vi bilderna manuellt och vid tveksamheter eller frågor skickar vi dem vidare för bedömning av ögonläkare. Nästa steg kan vara remiss för eventuell åtgärd eller att vi skickar en kallelse igen för en ny undersökning inom 3 – 6 månader.

Läs mer om RetinaLyze här:

https://www.retinalyze.com/

 

//Anna