Brillman Optik sedan 1959

Vad är ögonhälsa?

Vi lever allt längre, vilket också innebär att nästan alla av oss får åldersrelaterade synförändringar och ögonkomplikationer förr eller senare. Många av dem är dessvärre ärftliga. Men förändringarna går att upptäcka genom omfattande och regelbundna ögonundersökningar och ett nära samarbete med ögonläkare. Ofta kommer symptomen smygande och då märker man kanske inte försämringen förrän en kraftig skada redan har uppkommit. Regelbundna kontroller av ögonbotten kan därför vara värdefullt. Hos oss ingår ögonhälsoundersökning på alla över 19 år.

I vår ögonhälsoundersökning kontrollerar vi ögontrycket, vi undersöker ögats lins med mikroskop och vi fotograferar ögonbotten. Fotografierna analyseras i ett webbaserat screeningprogram som heter Retinalyze och som bygger på artificiell intelligens. Därefter konsulteras ögonläkare i de fall där programmet indikerar på onormala förändringar.